Czy w pozycjonowaniu stron na słowa kluczowe liczą się duże i małe litery?

Od: Marcin z Kielc
Wydawało mi się, że nie ma to zna­cze­nia dla wyszu­ki­wa­nia przez Google w zawar­to­ści strony (czy to prawda?), ale zauwa­ży­łem, że zakładka „anchor text distri­bu­tion” w OpenSiteExplorer poka­zuje różne war­to­ści dla jed­nego słowa klu­czo­wego, jeśli jest ono zapi­sane na różne spo­soby (np. owocni.pl i OWOCNI.PL są poka­zy­wane oddziel­nie). Czy to tylko kwe­stia OSE, czy Google rów­nież trak­tuje słowo kluczowe/frazę klu­czową ina­czej w zależ­no­ści od wiel­ko­ści liter? Jeżeli tak, to czy powi­nie­nem two­rzyć linki zewnętrzne do swo­jej strony w dwóch wer­sjach: z wiel­kimi i małymi lite­rami w fra­zach kluczowych?
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziavatar

Odpowiedź eksperta

Od: Bohdan Bobrowski
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Wielkie i małe litery liczą się tylko w URL-ach.
(Osobiście polecam trzymać się małych liter.) W innych przypadkach, o ile dobrze wiem, nie ma różnicy, wyszukiwarki internetowe nie odróżniają wielkich i małych liter.

Byłem świadkiem sytuacji, w której powodowało to problemy dotyczące powielania treści URL-ów, ale nie widziałem jeszcze, żeby miało to znaczenie w przypadku słów kluczowych na stronie. Nie podobają mi się tytuły stron napisane małymi literami, przypominają przez to spam, ale to już dotyczy bardziej kwestii optymalizacji współczynnika konwersji (CRO).

Jest od tego jeden wyjątek, ale nie jestem pewien, czy sytuacja dalej tak wygląda. Natknąłem się na przypadek, gdzie akronimy miały różną ilość wyników w zależności od tego, czy były napisane wielkimi lub małymi literami. Google mogło wziąć dany akronim za błędnie napisane słowo, ale to tylko pojedynczy przypadek. Mieszanie wielkich i małych liter wygląda jak spam i czasami wpływa na współczynnik klikalności (CTR) w wynikach wyszukiwania (SERPS).

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Rywalizacja
Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę